Tuesday, December 23, 2008

诗三首

     

《哀陆老》             
华教文天祥,        
黄花怕残冬:        
清秋应早谢,        
史册留芳名。           

《冬至》                
冬至吃汤圆,        
遥思远戌人。        
天寒棉袄厚,        
地冻暖三春。           

《养性》               
玉璧有瑕疵,        
圣人倍痛伤,        
六经传儒术,        
养性修心灵。 

Monday, December 15, 2008

《年将尽》

                 

一年余半月,        
今岁不如昔,       
 蜕变无新象,       
蓬莱未可期。 

一连十二晚

一连十二晚,每晚过大桥去槟城爱心大厦学《真气运行五步功法》,昨晚毕业了.这功法是中国兰州中医世家李少波以三代人的智慧创立.李少波今年105岁,精神奕奕,神清智明.据说人可活到120岁.我现在改练96岁沈慕羽的颜真卿体的书法,真气功又毕业了,若无意外,比如过马路给车撞死,或者去新山给贼砍死,那就很有机会,哈哈,很有机会替你们收尸了.昨天提早过海,去沓田仔的老书店花了两百多元买多几支毛笔和大字帖,因为我是跟你们玩真的.你们这些安哥安娣这把年纪了,若再不开始注重修心养性健身, 仍然暴饮暴食迟睡迟醒,  Insya Buddha,那就准备等我替你们收尸啦!

Friday, December 5, 2008

诗三首

《一树芳》
时序入严冬,        
北风凛冽寒;        
落花飘冻雪,        
一树芳人间。        

《待早春》             
民忧百物涨,        
一碗米粥香,        
咸菜江鱼仔,        
生机待早春。        

《盼和平》             
岁末闻铃声,        
鹿车送残冬;        
圣歌唱彻夜,        
世界盼和平!               

4-12-2008